Archives for: "February 2013"

“Un enfant orphelin, une vie nécessaire pour prendre charge.” (Een weeskind, een leven dat verzorgd dient te worden). Verslag reis naar Abené december2012/januari 2013 Op zondag 16 december 2012 vertrok ik naar Abené om mij op de hoogte te stell… more »
Stichting Rosangelankie zet zich in voor de bouw van een weeshuis is Abené in Senegal. Giften kunnen gedaan worden op het volgende rekeningnummer NL12INGB0004756975

Photos

IMG_0076.JPGZomer2011
IMG_0870.jpgDecember 2012 / Januari 2013

Search

The requested Blog doesn't exist any more!

  XML Feeds

b2evolution CCMS