Jean
04-08-12

LATEN WE SAMEN HET VERSCHIL MAKEN VOOR DEZE KINDEREN

REIK EEN KIND DE HAND
GESLAAGDE PROJECTWEEK BREEDWIJS STEUNT ROSANGELANKIE
De projectweek Breedwijs steunt Rosangelankie zit er weer op. En wat is het een mooie week geworden…! Vol enthousiasme en leergierigheid deden de kinderen van basisschool De Leemstee, Impuls en Columbus Junior mee aan activiteiten waarmee ze konden kennismaken met het dagelijkse leven van de weeskinderen in Abéne (zoals b.v. voorlichting hierover met foto’s en film, speelgoed of sieraden maken van afvalmateriaal en workshops djembé en Afrikaanse dans). En met datzelfde enthousiasme zamelden ze met allerlei acties geld in om deze weeskinderen te helpen. Zo werd het een week met kinderen voor kinderen, in Zuid Berghuizen en in Abéné.

Maar ook de volwassenen lieten zich niet onbetuigd, zowel de leden van de werkgroep “Breedwijs steunt Rosangelankie” en de vrijwilligers die allen hebben bijgedragen aan het succes van dit project, als ook de buurtbewoners en andere geïnteresseerden die b.v. de slotavond met een heerlijk Afrikaanse buffet tot een mooi multicultureel feest maakten.
Met als verrassing het uitreiken van voetbaltenues voor 2 teams, waarmee we in december de weeskinderen gaan verrassen tijdens een te organiseren voetbaltoernooi, en de uitreiking van een cheque met het geld dat de kinderen deze week bij elkaar hebben gebracht: € 678,28, geweldig! Samen met het geld van extra buffetkaarten, een loterij en een schilderijenveiling op de slotavond en van Jah Jah Movement die ons tijdens Berghuizen in Beweging muzikaal en met de opbrengst van heerlijk schaafijs hebben ondersteund, kunnen we letterlijk en figuurlijk de basis, de fundering, leggen voor het eerste gezinshuis voor de weeskinderen in Abéné.
Leden van de werkgroep “Breedwijs steunt Rosangelankie”, vrijwilligers, jongens en meisjes en alle anderen die zich hebben ingezet voor dit project, HARTELIJK BEDANKT!
Bent u nieuwsgierig geworden naar het project van stichting Rosangelankie, wilt u ons steunen, financieel of b.v. door ook een leuke actie op te zetten voor of met de stichting, neem dan eens contact met ons op. We praten graag met u verder.
Jean Milongo, voorzitter
Rosa Maria, secretaris
Monique van Velthoven, vrijwilligster
PROJECT BREEDWIJS ZUID BERGHUIZEN I.S.M. STICHTING ROSANGELANKIE
Zondag 9 september 2012 vindt tijdens “Berghuizen in beweging” de aftrap plaats van een mooi project van Breedwijs Zuid Berghuizen i.s.m. Stichting Rosangelankie van 9 t/m 14 september.
Doel is dat kinderen van de diverse onderdelen van Breedwijs Zuid Berghuizen spelenderwijs meer leren over het dagelijkse leven, de muziek en de cultuur van leeftijdgenootjes die als weeskinderen in Abéné-Senegal wonen en dat ze uiteindelijk ook met elkaar in contact kunnen komen.
Tevens zullen zij door verschillende activiteiten geld inzamelen t.b.v. de bouw van gezinshuizen voor deze weeskinderen, waarbij Stichting Rosangelankie de lokale bevolking ondersteunt. Zie voor een volledig programma de website van Breedwijs.
Abené is een gastvrij en levendig Mandingo en Diola dorpje in de Casamance in Senegal, met ongeveer 3000 inwoners.
Vol optimisme en wilskracht probeert de bevolking wat van het leven te maken en streeft ze naar een betere toekomst. Het opkomend toerisme in de regio biedt een aantal mensen wat meer perspectief. Winkeltjes en belhuisjes worden geopend en een Nederlandse organisatie draagt zelfs bij aan de aanleg en het onderhoud van waterleiding en elektriciteitsnet.
Maar ondanks deze posietive ontwikkelingen is het leven voor vele nog hard. Door armoede en ziektes hebben veel kinderen hun ouders verloren, waardoor zij alleen zijn achtergebleven. Sommige hebben het geluk dat zij bijvoorbeeld worden opgevangen door hun oma of zus.
Vaak verzorgen deze mensen echter al veel (klein)kinderen en kunnen ze de financiële en fysieke druk niet of nauwelijks meer aan. Veel kinderen gaan hier dan ook niet naar school, maar moeten werken om te overleven of om voor wat extra inkomsten te zorgen.
Juist deze kinderen wil de Stichting Rosangelankie een helpende hand reiken.
Stichting Rosangelankie in samenwerking met enkele sociaal geëngageerde inwoners van Abené wil ondersteuning bieden bij de zorg en educatie van bovengenoemde kinderen uit dit dorp en haar omgeving.
In nauw overleg met de Senegalese vertegenwoordiging van de Stichting, zal dit in eerste instantie gebeuren dit jaar door de bouw van een weeshuis.
Het eerste in Abené en omstreken waar weeskinderen van 0-16 jaar in een veillige en gezonde leefomgeving opgevangen zullen worden.
De deels nog op te leiden locale medewerkers geven deze kinderen zorg en educatie in de breedste betekenis van het woord, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die een goed sociaal leven kunnen leiden.
Elk weeskind is welkom. Op die manier ontstaat er een situatie waarin de kinderen leren in harmonie en met respect met elkaar samen te leven, ongeacht de verschillen in achtergrond.
Wij zijn inmiddels klaar met het gastenverblijf inclusief eetzaal, het maken van de bakstenen (handwerk!) is steeds in volle gang. Eind van dit jaar gaan wij beginnen met de fundering van het weeshuis met crèche, waarvan wij hopen dat het vanaf 2013 kan gaan draaien.
De werknemers worden geselecteerd. Voor elk onderdeel van het werk is er een team met aan het hoofd een persoon die verantwoordelijk is.
Wij gaan er vanuit dat het weeshuis op den duur niet meer afhankelijk zal zijn van financiële steun, o.m. door de verhuur van de gastenverblijven.
Voor de allerjongsten willen we een crèche opzetten. De oudere kinderen zullen naar de in het dorp aanwezige basis- of middelbare school gaan en in de toekomst willen we bijdragen aan de ontwikkeling van vakgericht onderwijs.
Zoals u zult begrijpen is er veel geld nodig om de bouw en inrichting van het weeshuis inclusief crèche te verwezelijken. Als het er eenmaal staat, dan blijven er voorlopig de kosten voor de zorg voor de kinderen, het schoolgeld en de leermiddelen, het salaris van het lokale personeel, het onderhoud van de gebouwen enz. Zowel in Nederland als in Senegal zullen wij acties ondernemen om deze kosten te genereren.
Een goede samenwerking met het bestuur van deze scholen is dan ook van groot belang. Lokale vakmensen hebben het gastenverblijf gerealiseerd, en inmiddels zijn we bezig met de voorbereiding van de bouw van het weeshuis met crèche.
In de crèche worden baby's, peuters en kleuters opgevangen die anders verloren dreigen te gaan.
De crèche wordt door jonge moeders geleid die daar nog voor opgeleid moeten worden, zij ontvangen daar een kleine vergoeding voor.
Ontwikkelingen volop dus, maar er moet nog veel gebeuren voordat de eerste kinderen hier een thuis vinden. Bovendien streven we natuurlijk duurzaamheid na, zodat het project kan blijven voortgaan zolang het nodig is.
Wilt u ons daarbij helpen?
Voor het storten van uw eenmalige of b.v. jaarlijkse bijdrage
KvKnr. 32134643
Bankrekening:
INGbanknr. 4756975
t.n.v. Stichting Rosangelankie
Laren, Noord-Holland
Crédit Mutuel de Sénégal (C.M.S.)
IBAN: K00110100502600710433864
Code BIC SWIFT: SGSNSNDA
rekeningnummer in Senegal. 2924
T.n.v. Project Orphelinat Rosangelankie R.G.L.
KAFOUNTINE  (CASAMANCE)
Over een eventuele bijdrage in natura praten we ook graag verder met u.
Indien u met uw gift een specifiek project wilt ondersteunen verzoeken wij de project naam bij de storting te vermelden.
Dan zorgen wij ervoor dat uw donatie uit sluitend voor het door u gekozen project gebruikt zal worden.
Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting.
Stichting Rosangelankie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers zodat organatie en administratie kosten minimaal zijn: uw geld wordt besteed voor de projecten waarvoor ze bedoeld zijn.
Elke cent die wij ontvangen, komt ten goede aan het project in Senegal.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op
PRIORITEITEN VAN DE STICHTING ROSANGELANKIE:
De eerste prioriteit van de Stichting Rosangelankie  zijn de kinderen ongeacht, geloof, ras, afkomst. Het is niet de bedoeling om de kinderen van hun familie te scheiden maar meer ter ondersteuning.
De bedoeling van de Stichting Rosangelankie is dat alle weeskinderen onderwijs volgen en zich zelf kunnen ontplooien tot een volwaardig lid van de maatschappij.
Om dit dit doel te bereiken is er een tweede terrein tussen Diana en Abené om een vakschool te realiseren voor de weeskinderen die niet naar de universiteit kunnen.
De kinderen die niet uit het weeshuis komen maar daar ook gebruik van willen maken moeten daarvoor een bijdragen storten.
De Stichting Rosangelankie stelt zich ten doel om de weeskinderen een goed sociaal, economisch en moreel besef bij te brengen. De Stichting zet zich in om de rechten van het kind te beschermen.
Acties en activiteiten van de Stichting Rosangelankie:
kopen van speeltoestellen voor alle weeskinderen, kleding, schoolspullen en fietsen om naar school te gaan.
Culturele uitwisseling tussen scholieren uit Europa en kinderen van ons centrum.
Proberen financiële pleegouders te vinden om onze kinderen toekomst te geven.
Kinderen helpen en aanmoedigen om zich op alle fronten te ontwikkelen( er zijn nu nog kinderen van 14 jaar die niet kunnen lezen of schrijven).
Organiseren van evenementen hier en daar bijvoorbeeld: culturele dans en percussie om geld te verzamelen voor het centrum.
Het aanboren van fondsen voor het oprichten van een vakschool voor weeskinderen die niet naar het lyceum of de universiteit kunnen.
Wij denken aan verpleegkundige opleiding, landbouw opleiding, Muziek-en kunst atelier, Horeca opleiding.

No feedback yet


Form is loading...

Stichting Rosangelankie zet zich in voor de bouw van een weeshuis is Abené in Senegal. Giften kunnen gedaan worden op het volgende rekeningnummer NL12INGB0004756975

Photos

December 2012 / Januari 2013Bezoek winter 2010/2011
Bezoek winter 2010/2011Bezoek winter 2010/2011

Search

The requested Blog doesn't exist any more!

  XML Feeds

b2