Stichting Rosangelankie zet zich in voor de bouw van een weeshuis is Abené in Senegal. Giften kunnen gedaan worden op het volgende rekeningnummer NL12INGB0004756975

Photos

IMG_0881.jpgDecember 2012 / Januari 2013
December 2012 / Januari 2013IMG_0876.jpg

Search

The requested Blog doesn't exist any more!

  XML Feeds

Advanced CMS