Stichting Rosangelankie zet zich in voor de bouw van een weeshuis is Abené in Senegal. Giften kunnen gedaan worden op het volgende rekeningnummer NL12INGB0004756975

Photos

December 2012 / Januari 2013IMG_0885.jpg
Bezoek winter 2010/2011December 2012 / Januari 2013

Search

The requested Blog doesn't exist any more!

  XML Feeds

Advanced CMS