Jean
02-09-11

Reisverslag Abené juli 2011

Vrijdag 01 juli 2011heb ik mijn half jaarlijks bezoek aan Abené afgelegd. Om de voortgang van de bouw en de documenten te controleren.

Tijdens mijn verblijf in Abené hebben we gebruikt gemaakt van de diensten van het kadaster die het land waar het weeshuis op gebouwd zal worden officieel heeft opgemeten en afgebakend met paaltjes.

In mijn vakantie in Abené was ik erg druk, want ik had de verantwoordelijkheid voor het versneld nemen van beslissingen om contact te leggen met de plaatselijke autoriteiten om de documenten van het weeshuis te krijgen. Dit kost heel veel tijd eer deze klaar zijn.

Over het geheel genomen is het veel werk om de stenen te maken, die worden handmatig en dus langzaam gemaakt. Het is nog heel veel werk om dus alle bakstenen af te krijgen, maar met al de goddelijke wil is dit de manier waarop we het willen doen.

We hadden op 10 juli 2011 een ontmoeting met de weeskinderen met wie we de hele ochtend activiteiten hebben gedaan zoals: ontbijt en cadeautjes gegeven uit de handen van de vice-voorzitter ( de voorzitter was verhinderd).

De algemeen secretaris van de jeugd van het dorp Diane en een paar vrijwilligers. Donaties van vrienden in Holland (schooltassen) werden gegeven aan de wezen van Abené en de omliggende dorpen, dat was een geschenk van een van onze vrienden die werkt voor ING.

De weeskinderen waren heel gelukkig met de gegeven schooltassen, er waren 25 kinderen die dat kregen. Totaal waren er 30 kinderen aanwezig op die dag.

In december 2011 brengen wij nog meer schooltassen om te geven aan de weeskinderen. De Stichting heeft tevens van een donateur uit Noorwegen, al het beddengoed voor de weeskinderen ontvangen.

Het bestuur van Abené werd uitgebreid met twee leden, omdat twee andere leden in gebreke bleven qua functioneren.

Met het nieuwe bestuur hebben we gesproken over de toekomstige bouw van het weeshuis, en we hebben allemaal gezien hoe deze constructie moet worden. Wij hebben besloten de bouw van het weeshuis niet door een bouwbedrijf te laten doen omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken, maar door geselecteerd plaatselijke werknemers die in de bouw bekend zijn.

Zij moeten een contract ondertekenen waar is zij zich vast leggen voor dit project.

We hopen dat tegen het eind van 2011 dat de fundering gestort wordt, zodat er meteen kan worden begonnen met de bouw.

Het bestuur streeft ernaar zo snel mogelijk de documenten van de plaatselijk autoriteiten te verkregen zodat dit ook in orde is.

No feedback yet


Form is loading...

Stichting Rosangelankie zet zich in voor de bouw van een weeshuis is Abené in Senegal. Giften kunnen gedaan worden op het volgende rekeningnummer NL12INGB0004756975

Photos

December 2012 / Januari 2013December 2012 / Januari 2013
December 2012 / Januari 2013IMG_0878.jpg

Search

The requested Blog doesn't exist any more!

  XML Feeds

CMS + email marketing