23-02-11

Reisverslag van 02/01/2011 in Casamance Abené

Verslag van 02/01/2011 van de gebeurtenissen in Casamance Abené

Stichting Rosangelankie had als onderdeel van de jaarlijkse evenementen, zoals gebruikelijk een zinvolle ontmoeting met de weeskinderen. Weeskinderen van de omliggende dorpen werden rondgeleid over het terrein van de gastenverblijven/ vakantiewoningen en het weeshuis.

Vervolgens werden zij door de delegaties van Abene, Albadar, Kolomba, Diana en Abene naar het restaurant gebracht om de toespraken te horen van de belangrijke autoriteiten van Abené over de ontwikkelingen van het project van Stichting Rosangelankie.

Er werd ook een toespraak gehouden door de voorzitter van de Landelijke Gemeenschap van Kafountine door de heer Sana Diassy met haar sterke delegatie bestaande uit de vice-president, het hoofd van het protocol en verschillende raadsleden.

Een ieder werd welkom geheten door het bestuurslid, de heer Boubacar Sané en deze leest de agenda voor:

- Het jaarlijkse evenement voor weeskinderen
- Het leggen van de eerste steen van het weeshuis Rosangelankie
- Inhuldiging van de gedenksteen met het embleem van de stichting.

Voorzitter Veronique Aboud leest haar toespraak waarin zij haar dankbaarheid uit  voor alle inspanning van zo velen voor het welslagen van dit project (debat).
Het dorpshoofd en Imam van Abené  spreken zich ook uit in deze geest.

De voorzitter van de Landelijke Communaté Kafountine betuigt zijn dank en  tevredenheid en stelt zich beschikbaar voor het sociale werk dat zal worden opgezet in zijn kiesdistrict. (Zie toespraak van de heer Sana Diassy)

Toespraak door de voorzitter van het Bureau van Abené, Veronique Aboud:
- De heer Imam van de moskee van Abené;
- De heer Nederlandse partners;
- Dames en heren, lieve gasten, welkom.

Ik prijs God, de Almachtige,
Zijn blik rust op deze weeskinderen,

Zijn blik rust op ons, op ieder van ons die instemt met onze missie: de liefde tot de naaste, de bescherming van weeskinderen. 
Het probleem van onze omgeving moet onder ogen worden gezien, de zorg  voor de weeskinderen.

- We liepen, we werkten samen;
- En vandaag leggen we de eerste steen!
- Dit nobele liefdesgebaar verenigt ons hier, begin 2011, door de kracht van het   geloof dat ons drijft
Ik zeg dank aan de voorzitter van de Landelijke Gemeenschap Kafountine te hebben gereageerd op de uitnodiging een onderzoek te doen naar kinderen die nog hoop hebben Ik zeg dank aan het dorpshoofd die zich geen moeite spaart voor de toekomst van de kinderen van zijn dorp;
Ik zeg dank aan de priester, overal en altijd met kinderen;
Ik zeg dank aan de Imam voor zijn liefde voor deze kinderen;
Ik dank u allen voor uw medewerking, vooral ook de Nederlandse partners, zonder hen zou deze droom voor de weeskinderen gebroken zijn.
Ik dank de Heer.
Ik heet allen welkom;

Gelukkig Nieuwjaar 2011.

Veronique Aboud

No feedback yet


Form is loading...

Stichting Rosangelankie zet zich in voor de bouw van een weeshuis is Abené in Senegal. Giften kunnen gedaan worden op het volgende rekeningnummer NL12INGB0004756975

Photos

December 2012 / Januari 2013December 2012 / Januari 2013
December 2012 / Januari 2013December 2012 / Januari 2013

Search

The requested Blog doesn't exist any more!

  XML Feeds

Community CMS