Vrijdag 01 juli 2011heb ik mijn half jaarlijks bezoek aan Abené afgelegd. Om de voortgang van de bouw en de documenten te controleren.   Tijdens mijn verblijf in Abené hebben we gebruikt gemaakt van de diensten van het kadaster die het land waar het… more »
Verslag van 02/01/2011 van de gebeurtenissen in Casamance Abené Stichting Rosangelankie had als onderdeel van de jaarlijkse evenementen, zoals gebruikelijk een zinvolle ontmoeting met de weeskinderen. Weeskinderen van de omliggende dorpen werden… more »
Dames en heren, leden van de Stichting, Geachte gasten, Het is altijd een genoegen voor de president van de gemeenschap om de eerste steen te leggen van een goed project in zijn kiesdistrict. De oprichting van een weeshuis is een daad van grote m… more »
Jean
20-02-11

CULTURELE BENEFIET DAG

Op 28 april 2013 organiseren we in Studio Eurafrika in Amsterdam een culturele benefiet dag in samenwerking met stichting Rosangelankie, een stichting die in Abéné bezig is opvang voor weeskinderen te realiseren. De dag wordt afgesloten met een veilin… more »

1 2

Stichting Rosangelankie zet zich in voor de bouw van een weeshuis is Abené in Senegal. Giften kunnen gedaan worden op het volgende rekeningnummer NL12INGB0004756975

Photos

December 2012 / Januari 2013IMG_0351.jpg
December 2012 / Januari 2013December 2012 / Januari 2013

Search

The requested Blog doesn't exist any more!

  XML Feeds

Advanced CMS